Wij volgen de actuele ontwikkelingen
voor u.

Een goed geïnformeerde ondernemer
is een betere gesprekspartner.

Nieuws

Zoeken op:
Lage-inkomensvoordeel aangewend voor blijfbonus
Met ingang van 2017 komt een werkgever in aanmerking voor een lage-inkomensvoordeel (LIV) indien hij een werknemer te werk stelt die een uurloon verdient van 100% tot 125% van het minimumloon. In een onlangs tot stand gekomen onderhandelingsresultaat voor de cao Facilitaire Contactcenters is de afspraak opgenomen om het LIV deels aan te wenden voor een blijfbonus voor de werknemers. Lees verder...
Belegging moest aangemerkt worden als privévermogen
Volgens Hof Den Bosch vormde de belegging van een ondernemer geen ondernemingsvermogen maar privévermogen. De belegging vervult volgens het hof geen functie binnen de normale uitoefening van diens onderneming en was dus niet dienstbaar aan die onderneming. Lees verder...
Verhuiskostenaftrek terecht gewijzigd
Wie alleen een uitkering ontvangt, heeft geen recht op verhuiskostenaftrek. Een uitkeringsgerechtigde tracht met een beroep op opgewekt vertrouwen toch voor de aftrek in aanmerking te komen. Tot aan de Hoge Raad tracht hij vergeefs zijn gelijk te krijgen. Lees verder...
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2018
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 0,81%. Lees verder...
Tussen-cao Uitzendkrachten
Bonden en ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Uitzendkrachten. Het betreft een tussen-cao. De bedoeling is dat na deze cao een voor de uitzendsector één cao tot stand komt waaraan zowel uitzendbureaus aangesloten bij ABU als NBBU deelnemen. Lees verder...
Fraude met PGB: resultaat uit overige werkzaamheden
Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat het frauderen met persoonsgebonden budgetten (PGB) aangemerkt dient te worden als het verrichten van werkzaamheden in het economisch verkeer. Lees verder...
Na korte actie akkoord cao Taxi
Na een korte staking zijn de partijen bij de cao Taxibedrijf toch nog tot een akkoord gekomen. Lees verder...
Hersteltermijn voor per e-mail ingediend bezwaar
Volgens de Hoge Raad is een bezwaar per e-mail ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen hersteltermijn was gegeven. Lees verder...
Ondernemers willen database fraudeurs
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk. Lees verder...
Vertrouwen in de toekomst
Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de onderhandelingspartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel punten zijn al eerder in de pers verschenen. In het kort enkele plannen op het gebied van het belastingstelsel, Wet DBA, pensioenstelsel, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Belastingen Invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5% Lage btw-tarief van 6% naar 9% Lees verder...