Wij volgen de actuele ontwikkelingen
voor u.

Een goed geïnformeerde ondernemer
is een betere gesprekspartner.

Nieuws

Zoeken op:
Ten onrechte aansprakelijkstelling dga
Een dga is ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de loonheffingsschulden van zijn bv. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de dga dat ertoe heeft geleid dat betalingsonmacht bij de bv was ontstaan. Lees verder...
Personeelstekort dreigt voor Nederlands bedrijfsleven
Eén op de zes ondernemers meldt personeelstekort als een belemmering voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Zo blijkt aan het begin van het derde kwartaal. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit blijkt ook uit het ondernemersvertrouwen, dat op het hoogste niveau staat sinds eind 2008. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Lees verder...
Afschrijving goodwill geweigerd
Rechtbank Noord-Nederland vindt dat een bv niet aannemelijk heeft gemaakt dat een deel van de koopsom betrekking had op goodwill. Dat in de akte van levering de koopsom wordt gesplitst en daarin een bedrag voor goodwill is opgenomen, vindt de rechtbank niet van belang. De afschrijving op goodwill is terecht gecorrigeerd. Lees verder...
Inhoudingsplichtige mag vertrouwen op adviseur
Een inhoudingsplichtige, die zich laat bijstaan door een adviseur, hoeft zich volgens de Hoge Raad niet te verdiepen in de formele eisen voor afdrachtvermindering. Er kan hem dan ook geen boete wegens grove schuld worden opgelegd omdat niet aan de formele eisen is voldaan. Lees verder...
Ervaringsmeldpunt 100.000-banenproject
Voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking is door MKB-Nederland en VNO-NCW samen met LTO een Ervaringenmeldpunt in het leven geroepen. Werkgevers kunnen daar terecht met hun ervaringen en suggesties voor verbeteringen. Lees verder...
Verschoonbare termijnoverschrijding van vijf jaar
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een termijnoverschrijding van vijf jaar verschoonbaar is. De man had abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet doorgegeven. De aanslagen die hem vijf jaar na zijn verhuizing zijn opgelegd, heeft hij hierdoor niet ontvangen. De rechtbank vindt dat dat niet voor rekening van de man hoort te komen. Lees verder...
Ambtenaren lonen stijgen langzamer dan in bedrijfsleven
De loonafspraken die bedrijven en vakbonden maken, lopen verder op, met name in sectoren waar het economisch goed gaat. De publieke sector – overheid, zorg en onderwijs – blijft ruim achter bij de ontwikkeling in de marktsector. Lees verder...
Wacht niet te lang met beroep instellen wegens niet tijdig beslissen
Een beroep wegens niet tijdig beslissen is niet-ontvankelijk als dit onredelijk laat is ingesteld. Dat is volgens Hof Den Haag het geval als er vier maanden zijn verstreken sinds de dag waarop de mogelijkheid tot het instellen van beroep ontstond. Lees verder...
In EU heeft Nederland laagste werkloosheid onder jongeren
Van alle EU-lidstaten heeft Nederland het laagste percentage vroege twintigers dat geen werk heeft en geen opleiding volgt. In Nederland heeft 6,1% van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar geen baan en volgt ook geen opleiding, terwijl het gemiddelde in alle EU-lidstaten 16,7% is. Dat blijkt uit een onderzoek van Eurostat dat onlangs is gepubliceerd. Ook in Malta, Denemarken en Luxemburg liggen de percentages werkloze en niet-studerende vroege twintigers relatief gezien laag, maar wel tussen de 8 en 9%. Lees verder...
Ab-houder coöperatie moet rekening houden met gebruikelijk loon
Een bestuurder, tevens aanmerkelijkbelanghouder, van een tweetal coöperaties kan niet als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt. Daar hij arbeid heeft verricht voor de coöperaties moet rekening worden gehouden met de gebruikelijkloonregeling. Lees verder...