Wij volgen de actuele ontwikkelingen
voor u.

Een goed geïnformeerde ondernemer
is een betere gesprekspartner.

Nieuws

Zoeken op:
Dividendbelasting blijft, kabinet besteedt opbrengst aan bedrijfsleven
Het kabinet heeft definitief besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen. Dit besluit levert vanaf 2020 jaarlijks € 1,9 miljard op. Het kabinet wil dit geld besteden aan het Nederlandse bedrijfsleven, onder meer door de vennootschapsbelastingtarieven verder te verlagen. Lees verder...
UWV en Randstad gaan samen werkzoekenden opleiden
UWV en uitzendorganisatie Randstad gaan samenwerken om werkzoekenden op te leiden c.q. om te scholen naar kansrijke functies in sectoren waar personeelstekorten zijn. Tijdens dit traject behouden de werkzoekenden hun uitkering en na afloop krijgen ze een baangarantie van één tot twee jaar. Lees verder...
Lagere vergrijpboete vanwege belastingschuld
Als een belastingplichtige een slechte financiële positie heeft, kan dit een reden zijn om een verzuim- of vergrijpboete te matigen. Hierbij moet de inspecteur ook rekening houden met de belastingschulden van de belastingplichtige, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Lees verder...
Volledige transitievergoeding voor bijna-AOW’er
Een werknemer die kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt ontslagen, heeft toch recht op een volledige transitievergoeding, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Lees verder...
Geldlening mag mondeling worden aangegaan
Als een geldlening tussen een dga en zijn vennootschap mondeling wordt aangegaan en pas veel later schriftelijk wordt bekrachtigd, wil dit niet zeggen dat er sprake is van een schijnlening, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Lees verder...
Zzp’ers vinden hun werk gevarieerder dan werknemers
Zelfstandigen zonder personeel vinden vaker dan werknemers dat zij gevarieerd werk hebben. Dit blijkt uit nieuwe analyses van TNO en het CBS op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Ook blijkt dat mensen die gevarieerd werk doen, tevredener zijn over hun werk. Lees verder...
Vrijwillige inkeer niet mogelijk na media-aandacht
Als in de media berichten verschijnen over concrete acties van de Belastingdienst ten opzichte van verzwegen bankrekeningen in het buitenland en een belastingplichtige vervolgens een beroep doet op de inkeerregeling, is hij te laat. Lees verder...
Sterkere positie in digitale economie, einde telemarketing-irritatie
Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de Consumentenagenda met drie belangrijke thema’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Eén van de thema’s is dat bedrijven of organisaties consumenten straks alleen nog mogen benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Ook wil de staatssecretaris dat consumenten een sterkere positie krijgen inde digitale economie en dat wordt gestart een bewustwordingscampagne voor consumenten: Recht hebben, Recht halen. Lees verder...
Geen aangifte schenkbelasting? Navorderingstermijn start na overlijden
Als een schenker geen aangifte doet van een schenking, gaat de navorderingstermijn voor een aanslag schenkbelasting lopen nadat de schenker of de ontvanger is overleden. Lees verder...
Lening niet zakelijk bij tweederangs zekerheid
Een lening aan een gelieerde schuldeiser is niet zakelijk als de schuldeiser weliswaar een zekerheid heeft gesteld, maar een andere financier dezelfde zekerheid ook al heeft bedongen en diens zekerheidstelling voorrang heeft. Lees verder...