Wij hanteren de door
NOAB opgestelde
gedrags- en beroepsregels.

Een eerste gesprek voor
ondernemers
is kosteloos
en vrijblijvend.

Kennismaking

Vanaf de start in 1980 heeft Adviesburo Van der Ent, met een klein team enthousiastelingen, een hechte klantenkring opgebouwd op basis van persoonlijke contacten waarbij helderheid, korte lijnen en service voorop staan.

DOELGROEP

Onze dienstverlening richt zich voornamelijk op de zelfstandige ondernemer met of zonder personeel (MKB), de vrije beroepsbeoefenaren en ZZP’ers. Ook verlenen wij diensten aan verenigingen, stichtingen en particulieren.

Zo werken wij o.a. voor:

 • Detailhandel en dienstverlening
 • Installatie- en productiebedrijven
 • Reclamebureaus en tekstschrijvers
 • Groothandels in medische apparatuur
 • Hoveniersbedrijven
 • Bouw- en klussenbedrijven
 • Beheer- en pensioen B.V.’s
 • Verenigingen van eigenaars
 • Verhuurders en beheerders van onroerend goed
 • ZZP’ers met uiteenlopend specialisme

DESKUNDIGHEID

Omdat wij deskundigheid, kwaliteit en ethiek belangrijk vinden, zijn wij lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). De NOAB is een beroepsorganisatie met meer dan 1.000 aangesloten kantoren, die de leden regelmatig controleert op de handhaving van vakbekwaamheid, kwaliteitsborging en bedrijfsvoering. Naast onze eigen expertise staat ook de deskundige ondersteuning door het netwerk van NOAB-specialisten gereed indien dat in het belang is van de cliënt. Door permanente educatie houden wij onze kennis voortdurend op peil, breiden die uit en volgen wij voor u de actuele ontwikkelingen.

GEDRAGSCODE

Wij hanteren de door de NOAB opgestelde gedrags- en beroepsregels. Hierin is onze verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en geheimhoudingsplicht ten opzichte van u vastgelegd. Deze gedrags- en beroepsregels maken ook deel uit van alle aan ons verstrekte opdrachten en werkzaamheden die wij voor u verrichten. De laatste versie van de NOAB-gedrags- en beroepsregels kunt u hier downloaden.

Wij doen ons werk vanuit de volgende visie:

 1. Wij ondernemen in afhankelijkheid.
 2. Wij houden ons doel voor ogen.
 3. Wij trachten de communicatie levend, doeltreffend en eerlijk te houden.
 4. Wij zorgen voor regelmatige reflectie en recreatie, waardoor wij open staan voor creatieve ideeën.
 5. Wij leren van de ervaring en levenswijsheid van anderen.
 6. Wij respecteren de waardigheid en rechten van onze medemens.
 7. Wij houden ons aan gemaakte afspraken.
 8. Wij trachten een eerlijke verdeling te maken.
 9. Wij baseren onze mededelingen op feiten.
 10. Wij gunnen een ander zijn succes en verworven bezit.

 

VOORWAARDEN

Voor een duidelijke verhouding tussen u en ons kantoor hanteren wij ook de door de NOAB opgestelde leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden maken ook deel uit van alle aan ons verstrekte opdrachten en werkzaamheden die wij voor u verrichten. De laatste versie van deze NOAB-voorwaarden kunt u hier downloaden.

KLACHTENREGELING

NOAB-kantoren hebben zich verbonden aan een onafhankelijke klachtenregeling. De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel. Bij onverhoopte problemen tussen ons kantoor en u als cliënt kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijk Tuchtcollege en een College van Beroep. Daarnaast hebben wij verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat u als cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.

Deze laatste versie van het reglement van het onafhankelijk Tuchtcollege en een College van Beroep kunt u hier downloaden.

WWFT

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: WWFT) inwerking getreden. De WWFT implementeert de Derde Anti-witwasrichtlijn en de Richtlijn voor Politiek Prominente Personen.

Het lidmaatschap NOAB fungeert als kwaliteitskenmerk. We dienen ons aan de wet te houden. De WWFT is een belangrijke stap in de strijd tegen terrorisme en witwassen. Tijdens de toelating tot het lidmaatschap NOAB en de periodieke controle op de kwaliteitseisen, krijgt ook de controle op naleving van de WWFT de aandacht. NOAB heeft hier afspraken over gemaakt met het BFT (Bureau Financieel Toezicht).

Op basis van de WWFT zullen wij dan ook aan u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u te mogen maken. Op basis van eventueel verder op te vragen informatie zijn wij verplicht om de identiteit van onze cliënten, hun organisaties en de uiteindelijke belanghebbenden vast te stellen. Deze gegevens zullen dan ook door ons in uw dossier worden vastgelegd.

De NOAB heeft hiervoor een handleiding opgesteld die wij bij aanname en evaluatie van onze cliënten hanteren. De laatste versie kunt u hier downloaden.

In het kader van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme zullen wij ook ongebruikelijke transacties moeten melden bij Financial Intelligence Unit – Nederland