Overzichtelijk opbergen geeft
een beter inzicht.

Wie schrijft die blijft;
wij maken het u graag gemakkelijk.

Downloads

Algemene informatie en modellen delen wij graag met u. Een goed geïnformeerde ondernemer is een betere gesprekspartner en de modellen kunnen een handig hulpmiddel zijn. Aan de algemene informatie kan in specifieke gevallen geen rechten worden ontleend. Wij helpen u in dat geval graag verder.

Overzichtelijk opbergen is het halve werk!

Wanneer uw administratie overzichtelijk is opgeborgen, en die periodiek bij ons ter verwerking aanbiedt, hoeft het niet al te veel hoofdbrekens (en tijd) te kosten. Wij maakten daar een korte omschrijving van onder het motto: “Opgeruimd staat netjes”.

 

Download “Opgeruimd staat netjes” (pdf)

 

Elektronische bankmutaties

Het met de hand overnemen van de mutaties van uw dagafschriften is niet meer van deze tijd. U kunt de mutaties downloaden via uw telebankierprogramma, waarna wij deze voor u in onze software kunnen inlezen en verder verwerken. Een handleiding vindt u hier.

 

Download “Bankmutaties” (pdf)

 

Kasadministratie

Het registreren van contante ontvangsten en betalingen zult u zelf in een kasadministratie moeten bijhouden. Wij hebben daarvoor een spreadsheet gemaakt waarin u alles overzichtelijk vastlegt en telfouten tot het verleden behoren.

 

Download “Kasboek” (xlsx)

 

Kilometerregistratie

Rijdt u met een auto van de zaak / werkgever, dan wordt dat voordeel meegeteld voor het inkomen zodra u op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt. U zult dit dan aan moeten tonen met een sluitende kilometeradministratie. Wij maakten voor u een spreadsheet waarmee het overzichtelijk kan worden bijgehouden.

 

Download “Auto van de zaak” (xlsx)

 

Rijdt u met uw privé auto ook voor de zaak, dan kunt u de zakelijk gereden kilometers declareren. Houdt u alleen de zakelijke kilometers bij in de door ons gemaakte spreadsheet en wij zorgen dat de kosten op uw belastbaar inkomen in aftrek worden gebracht.

 

Download “Prive auto” (xlsx)

 

Bewaarplicht van uw administratie

Dat een administratie moet worden bewaard weten we allemaal. Maar wat, hoe, hoelang en onder welke voorwaarden? Hier vindt u meer informatie.

 

Download “Bewaarplicht administratie” (pdf)

Uw onderneming en de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een speciale krant uitgegeven voor de startende ondernemer (M/V). Voor een eerste oriëntatie vindt u daarin allerlei tips om over na te denken. Voor het omzetten naar de praktijk zijn wij u graag van dienst.

 

Download “Starterskrant ondernemers” (pdf)

 

In het handboek van de Belastingdienst voor de startende en kleine ondernemer staan een aantal (belasting)zaken op een rij. Op veel algemene vragen vindt u daarin wellicht zelf een antwoord. Wilt u meer specifieke informatie of een verdere uitwerking in de praktijk, dan bent u bij ons op het juiste adres.

 

Download “Handboek ondernemen” (pdf)

 

Hoeveel belasting moet er worden betaald bij een bepaalde winst?

Wij maakten een overzicht van de verschuldigde belasting bij diverse winstniveaus. U weet dan ook meteen hoeveel geld u ongeveer voor de belasting moet reserveren. Tevens ziet u wat het verschil is tussen een zelfstandig ondernemer (met gebruik van ondernemersfaciliteiten) en iemand in loondienst of met bijverdiensten.

 

Download “Belasting over winst” (pdf)

 

Tegelijkertijd meerdere bronnen van inkomen

Bij mensen die uit verschillende “bronnen” tegelijk een inkomen ontvangen, waarop Loonheffing wordt ingehouden, moet dikwijls achteraf belasting worden bijbetaald. Hoe dat komt laten wij zien in deze grafiek. Denkt u aan een samenloop meerdere banen / uitkeringen tegelijkertijd; of AOW + Pensioen.

 

Download “IB-cumulatie” (pdf)

 

Belasting betalen

Dat is nooit echt leuk. Maar als het dan toch moet, doe het dan wel op tijd. Een overzicht van de uiterste betaaldata voor de BTW en de Loonheffing vindt u hier.

 

Download “Betaaldata BTW / Loonheffing” (pdf)

 

Betalingsonmacht

Bent u bestuurder van een rechtspersoon en derhalve (mede)verantwoordelijk voor het tijdig betalen van belastingen, en kan een belasting niet op tijd worden betaald? Dan raden wij u aan om deze (tijdelijke) betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Meldt u het niet; dan kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld!

 

Download “Betalingsonmacht rechtspersonen” (pdf)

 

Particulieren

Ook voor particulieren verzorgen wij de jaarlijkse belastingaangifte. Hiervoor hanteren wij in principe vaste tarieven. Voor de benodigde gegevens hebben wij een checklist opgesteld welke u als leidraad kunt gebruiken bij het verzamelen van de benodigde gegevens.

 

Download “IB info & tarieven” (pdf)

 

Download “IB checklist” (pdf)

 

Personeelsmutaties
Vanzelf geeft u de wijzigingen in uw personeelsbestand direct aan ons door. Wanneer daarvoor dit formulier gebruikt, helemaal invult en met de gevraagde bijlagen aan ons opstuurt, hebben we alles in een keer kompleet.

 

Download “Werknemers Mutatieform” (pdf)

 

Heffingskortingen / Loonheffing
Voor het wijzigen van de toepassing van de algemene heffingskorting voor de Loonheffing gebruikt u het daar voor vereiste formulier. Natuurlijk ook voor nieuw personeel. Het formulier ontvangen wij graag door uw personeel ondertekend retour.

 

Download “Loonheffing Verklaring” (pdf)

 

Privégebruik van de auto van de zaak
Beschikt een personeelslid over een auto van de zaak en wordt deze niet privé gebruikt – dan kan het personeelslid hiervoor een verklaring van geen privégebruik bij de Belastingdienst aanvragen. De werkgever houdt dan geen extra Loonheffing in wegens privégebruik. Voor het bijhouden van een sluitende kilometeradministratie kan deze spreadsheet worden gebruikt. Vanzelf dienen wijzigingen direct aan de Belastingdienst te worden doorgeven.

 

Download “Auto aanvraag verklaring” (pdf)

 

Download “Auto wijziging verklaring” (pdf)

 

Wettelijk minimum loon
Van tijd tot tijd wordt het wettelijke minimum loon aangepast. De laatst bekende bedragen vindt u hier.

 

Download “Wettelijk minimumloon” (pdf)

 

Vakantiedagenoverzicht
Om de vakantiedagen van uw personeel bij te houden kunt u gebruik maken van onze spreadsheet voor vrije dagen. Het zou een handig hulpmiddel kunnen zijn.

 

Download “Vakantiedagen overzicht” (xlsx)

 

VAR-verklaring
Om duidelijkheid te verkrijgen over het dienstverband (en de toe te passen inhoudingen) van een zelfstandige-zonder-personeel (ZZP) kunt u een VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat u een kopie van de juiste VAR-verklaring van de ZZP’er heeft ontvangen is alles weer een stuk duidelijker.

 

Download “VAR aanvraag” (pdf)

 

Handboek loonheffingen
Wilt u meer weten over de diverse onderwerpen m.b.t. de Loonheffing, dan kunt u natuurlijk altijd het handboek Loonheffingen raadplegen.

 

Download “Loonheffing handboek” (pdf)

 

Gedrags- en beroepsregels
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij ons aan de Gedrags- en Beroepsregels zoals deze door de NOAB® zijn vastgesteld. Hierin is onze verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en geheimhoudingsplicht beschreven.

 

Download “NOAB Gedragsregels” (pdf)

 

Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Op al onze diensten en leveringen zijn ook de Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de NOAB® van toepassing.

 

Download “NOAB Voorwaarden” (pdf)