Doorwerken AOW’er wordt eenvoudiger

Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel.

De hoofdpunten van de nieuwe wet zijn:

  • de termijn waarin de werkgever het loon tijdens ziekte moet doorbetalen wordt verkort naar 13 weken;
  • de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt beperkt tot één maand;
  • de zogenaamde ‘ketenbepaling’ (maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar) wordt voor AOW-gerechtigde werknemers opgerekt naar zes tijdelijke contracten in vier jaar:
  • voor een AOW-gerechtigde werknemer ontstaat hiermee na ten hoogste zes contracten of na ten hoogste vier jaar een contract voor onbepaalde tijd;
  • voor de vaststelling van het aantal contracten of de vier jaar worden alleen contracten in aanmerking genomen die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • de Wet minimumloon is van toepassing op AOW-gerechtigden. Dit betekent dat AOW-gerechtigden minimaal het minimumloon moeten ontvangen. Wanneer er een cao is, dient de werknemer volgens de cao te worden beloond;
  • de Wet aanpassing arbeidsduur is niet van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers: een AOW-gerechtigde werknemer kan dus niet meer vragen om meer uren te mogen gaan werken (minder blijft wél mogelijk).

Op grond van de Wet werk en zekerheid, zoals deze op 1 juli 2015 in werking is getreden, dient een werkgever bij ontslag om bedrijfseconomische redenen binnen een categorie uitwisselbare functies, AOW-gerechtigde werknemers als eerste te ontslaan vóór dat andere werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Tevens is het op grond van deze nieuwe wetgeving mogelijk om, zonder het aanvragen van een ontslagvergunning of ontbinding via de rechter, via een (aangetekende) brief (maar wel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand) het dienstverband op te zeggen indien de AOW-gerechtigde werknemer al in dienst was vóór zijn AOW-leeftijd. De werknemer hoeft met dit ontslag niet in te stemmen.

De nieuwe wet zal op 1 januari 2016 in werking treden.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het eenvoudiger om werknemers die recht hebben op AOW in dienst te nemen. U hoeft ‘nog maar’ drie maanden het loon door te betalen, de opzegtermijn wordt één maand en u mag zes tijdelijke contracten aangaan in vier jaar voordat er een vast contract ontstaat.