Stappenplan voor starters

In uw ondernemingsplan zet u uw plannen voor uzelf op een rij. Wat wilt u precies gaan doen? Waar gaat u zich vestigen? Welke rechtsvorm kiest u? U onderzoekt uw markt, uw concurrenten en berekent hoeveel geld u nodig heeft om uw plannen van de grond te krijgen.

Een goed ondernemingsplan moet op zijn minst de volgende vragen beantwoorden:

 • Wie bent u en wat is uw motivatie om een bedrijf te starten?
 • Persoonsgegevens, opleiding, werkervaring
 • Uw persoonlijke motivatie en uw doelstellingen
 • Een overzicht van uw kwaliteiten, uw sterke en minder sterke kanten
 • Welke doelstellingen wilt u realiseren?
 • Wat is uw plan van aanpak?
 • Hoeveel gaat uw plan kosten en wanneer verwacht u de investeringen terug te verdienen?1. Marktverkenning

U denkt dat u een gat in de markt gevonden heeft. Maar is dat ook echt zo? Marktonderzoek geeft zicht op actuele product- en verkoopcijfers, brengt groeikansen van de branche in beeld en kan trends en ontwikkelingen signaleren die van invloed kunnen zijn op uw idee.

Aandachtspunten:

 • Wat gaat u precies aanbieden en waarom denkt u dat daar behoefte aan is?
 • Marktonderzoek: In welke omgeving, welke doelgroepen heeft u op het oog?
 • Wie en hoe is de concurrentie?
 • Hoe gaat u zich onderscheiden van uw concurrenten?
 • Zoek naar informatie op internet voor uw branche Is uw idee levensvatbaar?
 • Wat is uw plan van aanpak en bedrijfsformule?

2. Een businessplan maken

Het is verleidelijk om meteen met uw zaak te beginnen. En er zijn ondernemers genoeg die op hun onderbuikgevoel een prachtig bedrijf runnen. Maar in veel gevallen is het toch handig om eerst uw ideeën aan papier toe te vertrouwen in de vorm van een ondernemingsplan. Banken eisen trouwens bij verstrekking van een financiering altijd zo’n ondernemingsplan.

Aandachtspunten:

 • Biedt uw ondernemingsplan inzicht?
 • Rechtsvorm kiezen
 • Welk geschat netto-inkomen hoort bij een brutowinst?
 • Onderbouwing van de omzet

3. Financieel plan

U moet een aantal begrotingen opstellen. Investeringen en financiering vormen een balans. De exploitatiebegroting geeft u een overzicht van omzet, kosten en winst. In een liquiditeitsbegroting geeft u per maand of kwartaal een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

Aandachtspunten:

 • Investeringsplan
 • Financieringsplan
 • Exploitatiebegroting
 • Privé-uitgaven
 • Liquiditeitsbegroting

4. Geld binnenhalen

U gaat bedrijfsruimte huren, heeft behoefte aan een computer, heeft in sommige gevallen een voorraad nodig en misschien wilt u personeel aannemen. Kortom, u heeft behoefte aan liquide middelen.

 

Mensen die een eigen onderneming willen starten kunnen sinds medio januari 2009 makkelijker geld lenen bij banken. Daartoe is door het Ministerie van Economische Zaken een fonds opgericht voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is € 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken.

 

Starters die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen. In overleg met het ministerie van EL&I, ABN Amro, ING en Rabobank is op 15 september 2011 besloten de hoogte van het microkrediet te verhogen. Vanaf deze datum kunnen kleine ondernemers bij Qredits (Microkrediet in Nederland) terecht voor een microkrediet tot € 50.000

5. Belastingen

Belastingen zijn voor ondernemers een lastig onderwerp. Maak daarom voordat u daadwerkelijk begint met uw bedrijf een afspraak met Adviesburo Van der Ent. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van startende bedrijven en kunnen u uitleggen waar u aan moet voldoen en hoe u zich kunt voorbereiden op de start van uw onderneming.

Aandachtspunten:

 • Aftrekposten voor ’echte’ ondernemers
 • Omzetbelasting
 • De eerste belastingaangifte

6. Een administratie opzetten

Een ondernemer moet een administratie bijhouden. U bent dat wettelijk verplicht. Bovendien moet u uw administratie zeven jaar bewaren. Het bijhouden van een administratie begint feitelijk al vóór het starten van uw bedrijf. Want ook kosten die u nog voor de officiële start heeft gemaakt voor uw bedrijf, mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Aandachtspunten:

 • Opzetten van de administratie
 • Op zoek naar een administratiekantoor, maar dat heeft u nu al gevonden

7. Wat moet u regelen?

Na al het denk- en zoekwerk wordt het nu tijd om dingen echt te gaan doen. Hieronder nog een aantal stappen die u beslist moet nemen voordat u ’open’ kunt gaan.

Aandachtspunten:

 • Schrijf u in bij instanties
 • Bescherm uw idee
 • Auto: privé of op de zaak?

8. Bedrijfsverzekeringen

Zorg dat u het bedrijf goed verzekert. Naast verzekeringen voor de onderneming moeten ondernemers ook verzekeringen voor zichzelf afsluiten.

Aandachtspunten:

 • Noodzakelijke verzekeringen
 • Regel uw pensioen en inkomen, in elk geval voor uw nabestaanden.

9. Praktische zaken

Nu u alle zaken achter de schermen heeft geregeld, is het tijd voor praktische zaken. Zoals het zoeken van representatieve bedrijfsruimte, het bedenken van een huisstijl en het bouwen van een goede en betaalbare website.

Aandachtspunten:

 • Op zoek naar een pand
 • Huisstijl en website

10. Aan ’t werk

Eindelijk… u gaat aan de slag. Hoe haalt u uw eerste klant binnen en berekent u uw uurtarief? En waar moet een goede factuur aan voldoen?

Aandachtspunten:

 • Uw eerste klanten binnenhalen
 • Uurtarief berekenen


Na 1 jaar
Uw bedrijf bestaat 1 jaar. Tijd voor een feestje? Of niet? Is uw bedrijf succesvol, of kunt u beter stoppen?