Personeel en Salaris

Wij bieden u een brede ondersteuning op basis van uw wensen en behoeften. Dat varieert van het verzorgen van salarisafrekeningen en loonbelastingaangiften tot het adviseren over beloningsvormen en opstellen van arbeidsovereenkomsten.

De salarisadministratie verzorgen wij voor onze cliënten “in eigen huis”. De salarisadministratie wordt gevoerd in een uitstekend softwarepakket. De salarisafrekeningen en overige informatie kunnen desgewenst op een efficiënte manier met uw personeel worden gecommuniceerd via email of een elektronische postbus met individueel wachtwoord.

Om u een idee te geven van onze diensten op het gebied van salarissen volgt hierna een (niet limitatieve) opsomming:

 • Verzorging van loonstroken per werknemer
 • Verzorgen loonjournaalpost
 • Verzorgen van de aangifte loonheffing
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Bruto / netto – berekeningen
 • Berekening van de salariskosten per werknemer
 • Verzorging van ziek- en herstelmeldingen
 • Verzorging jaarloonopgaven aan de uitvragende instanties
 • Verzorging jaarloonopgaven ten behoeve van werkgever en werknemer
 • Het controleren van nota’s van uitvoeringsinstellingen (pensioenfondsen en verzekeraars)
 • Opstellen van bezwaarschriften bij uitvoeringsinstellingen
 • Begeleiding bij controle door de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling