Jaarrekening en rapportages

De administratie dient als basis voor op te stellen rapportages, waarvan de jaarrekening de belangrijkste is. Met moderne hulpmiddelen zijn we in staat om op efficiënte wijze met uw administratie aan de slag te gaan

Wij verzamelen de benodigde gegevens, verwerken en rubriceren die. Hieruit volgt uiteindelijk een samenvatting van de financiële informatie in de vorm van een jaarrekening of een andere financiële verantwoording. Wij stellen de jaarrekening samen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Als bevestiging voegen wij een samenstellingsverklaring aan de jaarrekening toe. Zo weet de ontvanger van de jaarrekening dat deze met zorgvuldigheid is samengesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Een goede, overzichtelijke jaarrekening is belangrijk voor u als ondernemer. Het geeft u een helder inzicht waar uw onderneming staat. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw onderneming.

In de jaarrekening ontvangt u van ons ook een nadere analyse van de financiële positie van uw onderneming en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode.

Zo wordt inzichtelijk op welke punten u eventueel moet bijsturen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen. Ons doel is het opstellen van een leesbare jaarrekening die u de informatie biedt die nodig is voor u, uw bank, nieuwe leverancier of de Belastingdienst.

De jaarrekening is ook het uitgangspunt voor de deponeringsstukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel (voor bijv. B.V.’s) en fiscale aangiften.